ترجمه و تایپ متون تخصصی رشته روانشناسی

دانشجویان رشته روان‌شناسی با موضوعات مختلفی سر و کار دارند . یکی از این رشته‌ها ، رشته‌هایی است که واقعاً هم روان‌شناسی و هم روان‌سنجی دارای موضوعات متنوعی است . از هیجانات بگیریم تا رضایت زندگی ، عزت نفس ، هوش هیجانی و سایر موضوعاتی که ترجمه‌ های خیلی دقیقی را طلب می‌کند . در سبک‌ های شناختی و مکانیزم‌ های دفاعی ، تنیدگی‌ها ، وضعیت‌های زن و شوهر ، سبک‌های فرزند پروری ، هوش هیجانی ، این‌ ها همه دارای اطلاعات تخصصی است در زمینه روان‌شناسی و متون تخصصی دارد . کتاب‌ها و مقالات زیادی دارد که فقط مترجمان رشته روان‌شناسی می‌توانند از ترجمه تخصصی آن بربیایند . یک مترجم عمومی متن نمی‌تواند یک متن کاملاً تخصصی روان‌شناسی و روان‌سنجی را ترجمه کند و بتوانیم از ترجمه‌ اش هم راضی باشیم . باید مترجم روان‌شناسی خوب تمامی متغیرها ، صفات شخصیتی ، رویکردهای یادگیری ، سبک‌های دلبستگی ، سایر الگوها ، عامل‌های تعیین شخصیت ، پنج عامل شخصیت ، این‌ها را بشناسند . وقتی کسی روان‌شناسی کودک را ترجمه می‌کند ، حتماً باید با اصطلاحات تخصصی متون روان‌شناسی آگاه باشد تا بتواند ترجمه خوب را دربیاورد . چرا که در بسیاری از موارد دیده‌ایم که دانشجویان برای ژورنال‌های معتبر این ترجمه را انجام می‌دهند و حتماً آن متن ترجمه داد ه‌شده به یک ژورنال ISI روان‌شناسی یا سایر ژورنال‌ها فرستاده می‌شود و بنابراین باید عاری از اشکال باشد. مفاهیم تخصصی کاملاً ترجمه شود و مترجم با دستور زبان آگاهی کامل داشته باشد و بتواند یک سبک دانشگاهی را در پیش بگیرد تا بتواند ترجمه خوبی را دربیاورد .

 

ترجمه و تایپ متون تخصصی رشته روانشناسی

ترجمه و تایپ متون تخصصی رشته روانشناسی

تازه ترین مطالب تایپ و ترجمه آسان ترنسلیت