ترجمه و تایپ متون تخصصی رشته پزشکی

رشته پزشکی با داشتن گرایش‌های متفاوت ، هم رشته پزشکی ، دامپزشکی ، دندانپزشکی ، مامایی ، داروسازی ، این‌ ها بسیار حساس هستند برای ترجمه و متونی که دارند دارای کلمات اختصاصی بسیار مشکلی خواهد بود . اهمیت کار پزشکی ، اهمیت کار دندانپزشکی ، مامایی ، داروسازی ، باعث شده است که یک حساسیت ویژه‌ای روی ترجمه متون این رشته حکمفرما باشد . اگر مترجمی تخصص رشته پزشکی را نداشته باشد ، در ترجمه متون تخصصی بسیار پر اشتباه خواهد بود . اگر کسی دارد علت تشنج را در نوزادان موضوعی را ترجمه می‌کند . یا ؟؟؟ تمایل مادران باردار ، شروع میگرن ، مادران شیرده ، نقص‌ های آنزیمی و سایر عوامل و بیماری‌ هایی که تحت ترجمه قرار می‌گیرد ، این دیگر حتماً باید با رشته پزشکی آشنا باشد چون خودش تحصیل‌ کرده این رشته باید باشد و رشته را بشناسد . هرگز یک متخصص برق نمی‌تواند بگوید من به تمامی اصطلاحات پزشکی آشنا هستم و متن‌ های کاملاً تخصصی رشته پزشکی را بتواند از انگلیسی به فارسی برگرداند یا فارسی به انگیسی ترجمه کند . چنین چیزی وجود ندارد و حتماً باید یک متخصص یک مترجم پزشکی و تخصصی پزشکی بیاید و متن‌ های پزشکی ، دامپزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، مامایی ، جراحی و سایر حیطه‌ ها را ترجمه کند . بسیار حساس خواهد بود اگر بیمارستانی متنی را برای ترجمه می‌دهد یا اگر دکتری یا تخصص خاصی ، در بخش جراحی ، در بخش اورژانس، کودکان ، بزرگسالان ، قلب ، یا بخش‌های دیگر بیمارستان ، متنی را برای ترجمه تخصصی از فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی می‌دهند ، حتماً می‌خواهند آن را در یک جایی استفاده کنند ، یک جای بین‌المللی ، داخلی یا کنفرانس و می‌خواهند نتیجه را به مردم اعلام کنند . به متخصصان اعلام کنند که چه نتیجه‌ ای از آن آزمایش‌ ها به وجود آمده و پدیدار شده .

بنابراین اصلاً جای اشتباه ندارد و مترجم باید حداکثر حواسش را جمع کند تا چنین ترجمه متن‌ تخصصی پزشکی را با متن خوب انگلیسی یا با متن خوب فارسی همراه کند و درک کند که درباره چه چیزی صحبت می‌کند . درباره چه اختلالی ، درمورد چه بیماری و چه دارو هایی می‌خواهد برایش به کار بگیرد . چه نتایج آزمایشگاهی آمده ، چه ناهنجاری‌ هایی هست و این‌ ها برای خود جامعه هم بسیار مهم است که متون تخصصی پزشکی توسط مترجمانی ترجمه شود که خودشان در این رشته تحصیل کرده هستند .

تازه ترین مطالب تایپ و ترجمه آسان ترنسلیت