همکاری با آسان ترنسلیت

 

 

به اطلاع کلیه مترجمین حرفه ای در رشته های مختلف و همچنین تایپیست های خوب که با تایپ نمودار ، جدول ، فرمول ها و سایر موارد آشنایی دارند ، دعوت بعمل می آید تا مشخصات خود را برای آسان ترنسلیت ایمیل کنند . این موسسه افتخار دارد که بهترین سطح همکاری را با مترجمین و تایپیست های خود دارد تا بتواند سفارش های تایپ و ترجمه های فوری ، ارزان و با کیفیت را به مشتری ارائه دهد .

همکاری با آسان ترنسلیت

همکاری با آسان ترنسلیت